RISE Fatigue Design Tool

Kurs i lastanalys för utmattning

SP, Borås, 3-4 oktober 2011

Föreläsningsanteckningar för kurs i lastanalys, 3-4 oktober 2011

  1. Introduktion
  2. Grundläggande lastanalys
  3. Framtagning av lastsekvenser för provning eller beräkning
  4. Mer om rainflowcykler och multi-input laster
  5. Mätosäkerhet och kundlaster
  6. Kundlaster och tillförlitlighet
  7. Sammanfattning och diskussion

Kontaktpersoner
Pär Johannesson , Tel: 010-516 58 14
Thomas Svensson , Tel: 010-516 52 30

Calculation tool

Login to the Design Tool with your username and password.

Information

The site is best viewed in Internet Explorer or Mozilla Firefox.

 

 

 


RISE Research Institutes of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Phone +46 10-516 50 00, E-mail par.johannesson@ri.se