RISE Fatigue Design Tool

Courses on fatigue, load analysis and statistics

 
Aktuellt: Kurs i Lastanalys för Utmattning

RISE Mekanik vill välkomna er till vår tvådagarskurs i lastanalys för utmattning som planers att ges 11-12 november 2020 hos RISE Research Institutes of Sweden i Borås.

Kursen fokuserar på tre användningsområden av lastanalys, nämligen metoder för att:

  • generera signaler för användning vid provning eller beräkning genom att ta bort oväsentlig information, t ex kan små cykler elimineras,

  • analysera uppmätta signaler och jämföra mätningar, t ex olika förare, vägar eller användningsområden, och

  • uppskatta kundfördelningar där tillförlitlighetsanalys med last-styrka-metoden introduceras.

Lärare på kursen är Pär Johannesson, Martin Olofsson och Thomas Svensson. Kursen kan även arrangeras på begäran hos enskilt företag.


Mer information:

Lastanalys för utmattning

Föreläsningsantecknigar för kurs i lastanalys, 3-4 oktober 2011
UTMIS Autumn Course 2017: Statistical aspects on fatigue testing, modelling and design by Dr Thomas Svensson. The event took place at Karlstad University October 3-4 2017.


Lecture notes:

UTMIS Autumn Course 2017
RISE Mekanik ger tvådagarskursen planering och utvärdering av utmattningsprovning.

Kursen består av en serie föreläsningar kompletterade med enkla räkneövningar, samt användning av webbverktyget the SP Fatigue Design Tool.

De statistiska metoderna är anpassade till utmattningsmodeller som:
  • traditionell Wöhlerkuva (SN-kurva),

  • utmattningsgräns, och

  • den generaliserade SN-kurvan för spektrumlast, byggd på Palmgren-Miners delskadeteori.

Lärare på kursen är Pär Johannesson och Thomas Svensson. Kursen är inte inplanerad för allmänt deltagande, men kan arrangeras på begäran hos enskilt företag.


Mer information:

Planering och utvärdering av utmattningsprovning
RISE Mekanik ger tredagarskursen Kurs i spektrumutmattning


Lärare på kursen är Erland Johnson, Gunnar Kjell, Pär Johannesson och Thomas Svensson. Kursen är inte inplanerad för allmänt deltagande, men kan arrangeras på begäran hos enskilt företag.
RISE Mekanik ger tredagarskursen Statistik för experimentalister


Lärare på denna kurs är Thomas Svensson och Pär Johannesson. Kursen ges normalt vid SP i Borås, men kan också ges hos enskilt företag på begäran.

Calculation tool

Login to the Design Tool with your username and password.

Books

 

 

 

 


RISE Research Institutes of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Phone +46 10-516 50 00, E-mail par.johannesson@ri.se